Sisältöjulkaisija

null Olen aloittanut työskentelyn kotihoidossa, missä teen kotikäynnit asiakkaiden luo yleensä yksin. Minulla ei ole ollut tietoa asiakaskohteiden tilanteista etukäteen. Eteeni on tullut jo lyhyessä ajassa asiakaskohteita, joissa minulla on ollut tarvetta olla yhteydessä esimieheeni tai työkaveriin. En ole tiennyt, miten minun tulee toimia näissä tilanteissa. Työssäni minulla on ollut käytössäni...

Olen aloittanut työskentelyn kotihoidossa, missä teen kotikäynnit asiakkaiden luo yleensä yksin. Minulla ei ole ollut tietoa asiakaskohteiden tilanteista etukäteen. Eteeni on tullut jo lyhyessä ajassa asiakaskohteita, joissa minulla on ollut tarvetta olla yhteydessä esimieheeni tai työkaveriin. En ole tiennyt, miten minun tulee toimia näissä tilanteissa. Työssäni minulla on ollut käytössäni...

Yksintyöskentely
Työnantajan on huolehdittava, että yksintyöskentelyyn liittyvät haitta tai vaara on mahdollisimman vähäinen myös asiakkaan kotona tehtävässä työssä. Työnantajan on selvitettävä haitta ja vaaratekijät asiakaskohtaisesti, jotta yksityöskentelyyn liittyvät riskit tulevat huomioitua töiden ennakkosuunnittelussa ja työntekijän perehdyttämisessä. Työnantajan on järjestettävä mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon esim. sinun ja työnantajan tai toisen työntekijän välillä. Työnantajan on myös varmistettava mahdollisuus avun hälyttämiseen. Ota asiassasi yhteyttä esimieheesi, jonka vastuulla on esim. riskien arviointi, tarpeellisten työvälineiden hankita sekä perehdyttäminen.
3.9.2018