Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojelun vastuualueiden kuormitushankkeet mukana Valtiokonttorin Uuvuttaako etätyö, väsyvätkö työntekijät? -verkkoseminaarissa

Työsuojelun vastuualueiden kuormitushankkeet mukana Valtiokonttorin Uuvuttaako etätyö, väsyvätkö työntekijät? -verkkoseminaarissa

Verkkouutinen 27.11.2020

Valtiokonttori, aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja Valtiovarainministeriö järjestivät 27.11.2020 verkkoseminaarin, jossa käsiteltiin keinoja psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi. Seminaarin teemoja olivat psykososiaalisen kuormituksen havaitseminen sekä kuormituksen hallinta etätyössä. Seminaari tavoitti valtionhallinnon työsuojelun toimijoita ja esimiehiä sekä muuta henkilöstöä.

Ylitarkastaja Päivi Laakso työsuojelun vastuualueelta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta käsitteli alustuksessaan etätyötä ja kuormitusta. Monella työpaikalla etätyö onkin tuttua ja pelisäännöt selvät. Koronavirusepidemian vuoksi etätyötä kokeillaan nyt kuitenkin myös sellaisilla työpaikoilla, joissa siihen ei ole totuttu.  

– Työnantajien onkin tärkeää muistaa, että myös kokoaikaisessa etätyössä ja virtuaalisessa työympäristössä toimittaessa tulee jatkuvasti tarkkailla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Näin havaitaan ajoissa, jos psykososiaalinen kuormitus työpaikalla muodostuu haitalliseksi tai yksittäinen työntekijä kuormittuu terveyttään vaarantavalla tavalla, Päivi Laakso kertoi.

Etätyössä tarvitaan virtuaalista vuorovaikutusta

Erityisesti työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät voivat korostua etätyössä. Monella työpaikalla onkin otettu käyttöön uusia toimintatapoja, joilla lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Etätyössä voi kuormittaa työn järjestelyihin, työn sisältöön tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät asiat.

Päivi Laakso antoi sellaisen vinkin, että etätyössä kannattaa panostaa virtuaaliseen vuorovaikutukseen. Tähän on monia keinoja, esimerkiksi etäpalavereissa on otettu käyttöön erilaisia osallistamisen menetelmiä, työyhteisöä on kannustettu kehittämään uusia tapoja yhteisöllisyyden kehittämiseen etänä ja työpaikalla on sovittu pelisääntöjä yhteydenpitoon. Myös virtuaalikahvitauoilla on havaittu olevan positiivinen vaikutus työssä viihtymiseen etätyön aikana.

Myös tuki- ja liikuntaelinkuormitukseen pitää kiinnittää huomiota etätyössä. Fyysistä kuormitusta voi vähentää työpistettä vaihtelemalla ja työtä tauottamalla. Palautumiseen työpäivän aikana sekä työn ja vapaa-ajan erottamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Tässä auttaa, jos työpaikalla on työstä irrottavia rutiineja, kuten yhteisesti sovitut tauot palavereiden väleissä. On myös tärkeää, että itse koronaan liittyvät riskit arvioidaan ja tarvittavat toimet toteutetaan.

– Etätyön fiilismittarit ovat monilla työpaikoilla toimivia työkaluja työyhteisön tilan seurantaan. Niiden pohjalta päästään keskustelemaan koronan aiheuttamista huolista, mitä voi myös käyttää porkkanana siihen, että esimiehille saadaan koulutusta etäjohtamiseen, Päivi Laakso vinkkasi. 

Korona toi uusia toimintatapoja myös työsuojelun vastuualueiden viestintään

Tilaisuuden lopuksi esiteltiin työsuojelun vastuualueiden viestinnän ja Valtiokonttorin yhteistyössä toteuttama työsuojelun perehdytysmateriaali. Materiaalissa avataan suomalaisen työsuojelun keskeiset osa-alueet: miten säädökset ja viranomaiset ohjaavat työsuojelua, työsuojelun yhteistoiminnan roolit ja tehtävät, riskien arviointi ja tapaturmien ehkäisy työpaikoilla sekä miten tunnistetaan kuormitus työssä ja edistetään yhdenvertaisuutta. 

– On hienoa, että Työsuojelun perusteet saatiin vihdoin verkkoon, josta sitä voivat hyödyntää niin työsuojeluun perehtyvä työsuojeluhenkilöstö, esimiehet kuin myös ammatillisten oppilaitosten työsuojelukoulutuksen suunnittelijatkin, summaa aineiston seminaarissa esitellyt Marja Tereska työsuojelun vastuualueiden viestinnästä. 

Työsuojelun perusteet -materiaaliin voi tutustua Tervetyo.fissä. Tässä verkkopalvelussa voi astua myös virtuaaliseen Työsuojelumuseoon, johon on koottu työsuojelunäyttely, sekä katsella vanhoja työsuojelu- ja työturvallisuusjulisteita.

– Viestinnän merkitys työsuojelutyössä lisääntyy koko ajan, toteaa työsuojelun vastuualueiden viestintäpäällikkö Eva Mäntymäki. – Ja erityisesti näin korona-aikana tieto kulkee suurelta osin virtuaalisesti, kun työtovereita ei voi tavata entiseen tapaan. Samalla tiedon luotettavuuden merkitys nousee arvoon arvaamattomaan. Työsuojeluhallinto on pyrkinyt osaltaan vastaamaan luotettavan tiedon tarpeeseen muun muassa työpaikkojen koronakysymyksiin keskittyvällä palstalla Tyosuojelu.fi -palvelussa

Valtiokonttorin isännöimä verkkoseminaari toteutettiin Teams Live Event -tapahtumana. Työsuojeluhallinto alkoi tänä syksynä järjestää samalla alustalla omia verkkoseminaareja. Seuraavat työsuojelun verkkoseminaarit järjestetään tammikuussa: Uusi työaikalaki: työajan suunnittelu ja seuranta (12.1.2021) ja Mitä laki edellyttää köysiratojen ja sähkölaitteiden turvallisuudelta (20.1.2021). 

Verkkoseminaarin tallenne (julkaistaan editoinnin valmistuttua) ja kaikkien alustusten diat ovat tapahtuman sivulla Valtiolla.fissä

Lisätiedot:
Viestintäpäällikkö Eva Mäntymäki, eva.mantymaki@avi.fi, 050 312 8810
Työsuojelun vastuualueiden viestintä, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
tyosuojelu.viestinta@avi.fi