Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomainen valvoo kotitalouksia, jotka käyttävät ulkomaista työvoimaa

Työsuojeluviranomainen valvoo kotitalouksia, jotka käyttävät ulkomaista työvoimaa

Mediatiedote 8.6.2021

Työsuojeluviranomainen tekee tänä vuonna valvontaa yksityisiin kotitalouksiin, joihin on palkattu ulkomainen työntekijä kotitaloustyöhön esimerkiksi siivoojaksi tai lastenhoitajaksi. Valvonnan tavoitteena on torjua työperäistä hyväksikäyttöä. Tarkastuksia tehdään Etelä-Suomen alueella.

Valvonta kohdistuu työnantajiin. Valvontaa varten työntekijöiltä pyydetään tietoa työoloista ja työsuhteen ehdoista. Työntekijät voivat olla työsuojeluviranomaiseen yhteydessä myös anonyymisti soittamalla työsuojeluviranomaisten puhelinneuvontaan.

”Valvonnan tavoitteena on sekä puuttua epäkohtiin että ennaltaehkäistä työperäistä hyväksikäyttöä”, kertoo työsuojelutarkastaja Niina Mäki Etelä-Suomen aluehallinvirastosta. 

Kotitaloustyöhön liittyy työperäisen hyväksikäytön riski

Yksityisissä kotitalouksissa työskentelevillä ulkomaisilla työntekijöillä on korostunut riski joutua hyväksikäytön uhriksi. Riskitekijöitä on useita.

”Työtä tehdään yksin työnantajan kodissa. Työntekijä voi olla riippuvaisessa asemassa työnantajaan, varsinkin jos työntekijän oleskelulupa on rajattu vain kotiapulaisen ja siivoojan työhön yksityisen työnantajan palveluksessa. Työntekijällä ei välttämättä ole verkostoja Suomessa. Lisäksi osa asuu työnantajan luona, mikä lisää riskiä esimerkiksi sille, että työtä teetetään yli sovitun työajan”, Mäki kertoo. 

Yksityisten koti- ja hoivapalveluiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Erityisesti on lisääntynyt vanhusten kotihoito ja puhdistuspalveluiden tilaaminen koteihin. Myös ulkomaalaisten työntekijöiden työskentely useassa kodissa niin sanotuissa siivous- tai kotitalousringeissä on yleistynyt. 

Työehtoja ei voi sopia vapaasti

Kun kotitalouteen palkataan työntekijä, työnantajan tulee noudattaa Suomen työlainsäädäntöä. Moni kotitalouksissa työskentelevä työntekijä tekee pääosin siivoustyötä, jolloin työhön tulee soveltaa myös yleissitovaa kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta

Työehtosopimuksessa on määritelty muun muassa vähimmäispalkka ja työajat. 1.4.2021 alkaen kiinteistöpalvelualan vähimmäispalkka on 1 774 euroa kuukaudessa tai 11,02 euroa tunnissa.  Säännöllinen työaika on yleensä enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Tehdyt työtunnit on kirjattava työaikakirjanpitoon.

Työnantajavelvoitteet koskevat myös niitä, jotka palkkaavat yhdessä työntekijän kotien siivous- tai kotitalousrinkiin.

Ohjeita ja neuvontaa 

Työntekijän kotiin palkkaavalle on tehty ohje Yksityiset kotitaloudet työnantajina. Ohjeen ovat laatineet Uudenmaan TE-toimisto ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Se löytyy TE-palvelujen sivulta Työlupa-asiat.

Työnantajan velvollisuuksista saa tietoa työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta Tyosuojelu.fi. Työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 016 620 arkisin kello 9–15. Puhelinneuvonta palvelee sekä työnantajia että työntekijöitä, ja sinne voi soittaa myös nimettömänä.

Lisätietoja:
Tarkastaja Niina Mäki, p. 0295 016 134 
Tarkastaja Noora Mattsson, p. 0295 016 383 
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue