Sisältöjulkaisija

null Ulkomaisella työntekijällä on suomalainen puoliso. Pitääkö työnantajan silti varmistaa työnteko-oikeus?

Ulkomaisella työntekijällä on suomalainen puoliso. Pitääkö työnantajan silti varmistaa työnteko-oikeus?

Ulkomainen työntekijä

EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Muiden maiden kansalaisilla, myös puolisoilla, pitää olla Suomessa työnteko-oikeus. Työnantajalla on ulkomaalaislakiin perustuva velvollisuus varmistaa työnteko-oikeus ja säilyttää tätä tietoa työpaikalla.

26.7.2018