Työsuojelutarkastus

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Työsuojelutarkastus

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet pyrkivät varmistamaan, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Työsuojeluviranomaisena merkittävin osa valvontatyötämme ovat työsuojelutarkastukset.

Tarkastustoimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö, joka antaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille vuosittain valvontaohjeita. Valvontaohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä.

Valvonnan lisäksi tukea kehittämiseen

Teemme työsuojelutarkastuksia pääasiassa toimialoille, joilla työsuojeluriskit ovat suurimmat. Keskitymme muun muassa turvallisuusriskeihin, kuormittumisen hallintaan ja työsuhteen vähimmäisehtoihin. Lisäksi pyrimme tarkastamaan kattavasti hyvin erilaisia työpaikkoja eri aloilta.

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan sen tavoitteena on myös aut­taa työpaikkaa kehittämään työsuojelutoimintaansa ja työolojaan. Valvontatoimilla pyrimme edistämään työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa työsuojeluasioissa esimerkiksi antamalla ohjeita valvottavan lainsäädännön soveltamisesta ja tuomalla esiin hyviä käytäntöjä. Tarkastuksella käsitellään myös asioita, joita työpaikan edustajat itse haluavat nostaa esille.

Työpaikalla havainnoidaan ja keskustellaan

Yleensä tarkastaja ottaa etukäteen yhteyttä työnan­tajaan tarkastuksen ajankohdan sopimiseksi. Valvonnan kannalta perustelluista syistä tarkastuksia tehdään myös ennakkoon ilmoittamatta. Käsiteltävät asiat kerrotaan tarkastusil­moituksessa. Tietyt työsuojelun perusasiat sekä alakohtaiset riskiteki­jät käsitellään lähes aina.

Tarkastuksella tarkastaja havainnoi työolosuhteita kes­kustelun ja asiakirjojen perusteella sekä työpaikkakier­roksella. Tarkastuksen lopussa tarkastaja kertoo, minkälaiseksi arvioi työympäristön ja mitä mahdollisia työsuojelulainsäädännön vastaisia asioita on havainnut. Näistä hän antaa toimintaohjeita ja kehotuksia, jotka kirjataan tarkastus­kertomukseen. Vähäistä suurempien tai vakavien puut­teiden korjaaminen jälkivalvotaan. Jos valvontatyössä todetaan todennäköisiä perusteita epäillä rikosta, on velvollisuutemme ilmoittaa asiasta poliisille.

Työsuojelutarkastus - Muualla Tyosuojelu.fissä