Tuotteiden on oltava olla turvallisia käyttää, niiden tulee suojata tarkoitetulla tavalla ja ne on saatettava markkinoille asianmukaisesti.