Työntekijät voivat osallistua työpaikkansa turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn.