Työaikalaissa on säädetty enimmäismäärät ylityölle. Tarvittaessa työpaikalla voidaan kuitenkin tehdä sopimus lisäylityön tekemisestä.